Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB

Veel giftige stoffen Moerdijk PDF Afdrukken E-mail
donderdag 06 januari 2011
Op het terrein van Chemie-Pack in Moerdijk, waar woensdag een grote brand uitbrak, lag gemiddeld ruim een half miljoen kilo giftige stoffen opgeslagen die kanker, vruchtbaarheidsproblemen en mutilaties kunnen veroorzaken. Dat blijkt uit een tabel in de milieuvergunning van Chemi-Pack, waar Spits de hand op heeft weten te leggen.

In de tabel staat de hoeveelheid giftige stoffen die op het terrein aanwezig mochten zijn. Dat was meer dan 800 ton, maar de opslagcapaciteit werd gemiddeld voor maar 70 procent benut, wat neerkomt op zo'n 500 ton.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de milieuongevallendienst zien desondanks vooralsnog geen reden tot zorg voor de omgeving van Moerdijk. Uit de eerste voorlopige resultaten van luchtmetingen, is gebleken dat er geen verontrustende concentraties giftige stoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en koolwaterstoffen) in de lucht zijn verspreid.

< Vorige   Volgende >