Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB
SPAM groeit, ergenis daalt PDF Afdrukken E-mail
maandag 28 mei 2007
Amerikanen krijgen steeds meer spam, maar vinden dat steeds minder problematisch. Dat constateert onderzoeksbureau Pew.

In een onderzoek onder ruim 1400 e-mailgebruikers zegt 37 procent dat de hoeveelheid spam die zij ontvangen in het afgelopen jaar is toegenomen. Dat is meer dan in eerdere edities van het onderzoek, toen 28 procent (2005) of 24 procent (2004) meer spam zei te krijgen.

Toch beschouwt nog maar 18 procent van de ondervraagden spam als een groot probleem. In 2003 was dat nog 25 procent. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt de reclame een kleine ergernis. Daarentegen meent 28 procent dat spam "helemaal geen probleem" is.
Porno
Volgens de onderzoekers is de mildere houding van e-mailgebruikers onder meer te danken aan de sterke daling van het aandeel pornografische spam. Die roept bij veel internetters heftiger reacties op dan reclame voor financiële producten, dieetpillen of valse horloges.

Filters
Ook hebben gebruikers minder last van spam, omdat ze de reclame beter als zodanig weten te herkennen: steeds minder mensen openen de berichten per ongeluk, en nog minder ontvangers klikken op links in de mail, of gaan in op het aanbod. Inmiddels maakt 71 procent van de ondervraagden bovendien gebruik van spamfilters, bijvoorbeeld die van de internetprovider of van hun werkgevers. 41 procent gebruikt ook eigen filters in zijn mailsoftware.

Vertrouwen
Pew denkt dat spam geen ernstige bedreiging meer vormt voor het voortbestaan van het medium e-mail. Eerder vreesden veel onderzoekers dat gebruikers e-mail massaal de rug zouden toekeren vanwege de spamtsunami die internet de laatste jaren overspoelt. Maar in 2007 zei nog altijd 91 procent van de internetters e-mail te gebruiken, net zo veel als vier jaar eerder.

Wel zegt 55 procent van de ondervraagden dat spam hun vertrouwen in e-mail aantast. Dat percentage is al jaren min of meer stabiel.
< Vorige   Volgende >