Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB

Miscommunicatie rampenbeheersing PDF Afdrukken E-mail
woensdag 24 augustus 2005

De informatievoorziening ten behoeve van de rampenbestrijding is onvoldoende op orde. Dit leidt ertoe dat de kans op slachtoffers en materiële schade als gevolg van een ramp groter is dan nodig. De urgentie om dit te verbeteren blijkt uit talloze voorbeelden.

De ACIR heeft een analyse gemaakt van de bestaande knelpunten en de achterliggende oorzaken op basis van deskresearch ten aanzien van de gehele keten en de ketenpartners,en door een groot aantal gesprekken bij ministeries en betrokken partijen in het veld. De
analyse en de hoofdlijnen van de aanbevelingen zijn getoetst met een breed samengestelde
klankbordgroep. De belangrijkste knelpunten in de informatievoorziening vallen in twee categorieën uiteen:

  • het hebben van informatie: beschikbaarheid en toegankelijkheid van correcte en volledige informatie voor een effectieve uitvoering van taken en ten behoeve van besluitvorming;
  • het delen van deze informatie tussen betrokken partijen: ketenpartners, regio’s, door de hiërarchische lijn, tussen ministeries, via en door de meldkamer en eventueel ter beschikking stellen van de pers.

Voor deze – in totaal elf benoemde – knelpunten is gekeken naar de achterliggende oorzaken op Bestuurlijk, Organisatorisch en Technisch niveau. Deze oorzaken zijn gebundeld in een negental clusters, welke in onderstaand schema in onderling verband zijn weergegeven. Op elk niveau zijn vervolgens oplossingsrichtingen gedefinieerd welke zijn vertaald in concrete aanbevelingen.

KLIK HIER voor het rapport De vrijblijvendheid voorbij
< Vorige   Volgende >