Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB
Bestuurlijk Netwerk PDF Afdrukken E-mail
donderdag 12 januari 2006
Omdat eerder opgedane ervaringen met crises en relevante kennis niet altijd snel en makkelijk toegankelijk zijn voor het openbaar bestuur, heeft de oud-burgemeester van Enschede Jan Mans het initiatief genomen tot het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing.

Het IPIT participeert in dit project, omdat ze enerzijds vindt dat de universiteit een belangrijke rol speelt bij de disseminatie van kennis en anderzijds dat de opgedane ervaringen in dit projecten moeten leiden tot nieuwe onderzoeksplannen en tot nieuwe onderwijsbehoeften. Kortom: een wisselwerking tussen maatschappelijk relevant gebruik van kennis en het vergaren van nieuwe kennis. De participerende instellingen zijn het IPIT Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, het NIBRA en het Kennisnetwerk van de Politieacademie. De leiding van dit project berust bij Peter IJzerman (oud-korpschef van Twente en oud-bestuursvoorzitter van het LSOP Politie Onderwijs en Kenniscentrum).

In het kader van de activiteiten van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing is inmiddels de publicatie Als dat maar goed gaat geschreven. Deze bundel bevat achttien interviews met burgemeesters en gemeentesecretarissen die zelf van nabij een crisis hebben meegemaakt. De nadruk in de interviews ligt vooral op de persoonlijke ervaringen en dilemma’s in crisistijd.

Om een netwerk te vormen is meer nodig dan een bundel. Op tal van wijzen zullen initiatieven worden genomen om ‘van elkaar te blijven leren’. Van regionale bijeenkomsten tot haardvuursessies, waarin bestuurders, samen met hun partner, worden uitgenodigd om in een ‘veilige’ omgeving hun ervaringen en gevoelens over de crisis waarmee zij werden geconfronteerd, uit te wisselen. Een ander doel is het organiseren van een pool (ervarings)deskundigen, die voor, tijdens en na een crisis advies kunnen geven of als klankbord kunnen fungeren.

Op basis van onderzoeken zal het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing handreikingen ontwikkelen over thema’s als het bestuurlijk handelen in crisissituaties en best practices over publiciteit en media tijdens crises. Het netwerk zal bestuurders ook faciliteren om alle relevante kennis te kunnen raadplegen op de eigen website www.bestuurlijknetwerk.nl, in een vorm die het mogelijk maakt snel en overzichtelijk de gewenste informatie te vinden.

< Vorige   Volgende >