Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB
Campagne terroristmebestrijding PDF Afdrukken E-mail
maandag 09 januari 2006
Het kabinet heeft er voor gekozen om middels een een publiekscampagne burgers te informeren over wat de overheid doet aan de bestrijding van terrorisme. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in gang gezet. Begin 2006 zal de campagne op grote schaal zichtbaar worden.

Inzet publiekscampagne
Het kabinet kiest voor de inzet van een publiekscampagne om burgers te informeren over wat de overheid doet aan de bestrijding van terrorisme. Dit besluit is mede gebaseerd op de uitkomsten van een behoefteonderzoek onder de Nederlandse bevolking. Dit onderzoek is in augustus 2005 uitgevoerd en toont aan dat de behoefte van de burger aan informatie over terrorisme groter is geworden ten opzichte van 2004.

Brochure
De campagne dient ook om de individuele zelfredzaamheid en maatschappelijke weerbaarheid van burgers te verhogen door het bieden van een handelingsperspectief. Een belangrijk onderdeel van de campagne is een publieksbrochure die huis-aan-huis zal worden bezorgd. De rijksoverheid ontwikkelt de campagne in nauwe samenwerking met de grote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en private partners als NS en Schiphol. De website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) zal worden ingezet voor campagnedoeleinden, te raadplegen via de volgende link: http://www.nctb.nl/

< Vorige   Volgende >