Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB
Gemeentelijk rampenplan PDF Afdrukken E-mail
woensdag 03 augustus 2005
Gemeenten zijn verplicht zich voor te bereiden op de bestrijding van rampen en zware ongevallen. De wijze waarop aan deze wettelijke plicht invulling wordt gegeven moet worden vastgelegd in een rampenplan. Het rampenplan is een overzicht van de organisatie met betrekking tot het optreden in rampsituaties, bij zware ongevallen of daaraan verwante incidenten.
Ambulance
Het gemeentelijk rampenplan is bedoeld voor een doelmatige en doeltreffende bestrijding van rampen en zware ongevallen die de gemeente treffen of kunnen treffen. Het is een neerslag van de organisatie en werkwijze met betrekking tot het bestuurlijk en operationeel optreden op gemeentelijk niveau. De in dit plan uitgewerkte structuren tevens kunnen functioneren indien overige aspecten van openbare orde en veiligheid daarom vragen.  

Met het rampenplan moet het volgende worden bereikt:
  •  Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken worden toegewezen aan alle (onderdelen) van organisaties en disciplines die bij de bestrijding ervan betrokken (kunnen) zijn
  • Bestrijding van rampen en zware ongevallen wordt voortgebouwd op de dagelijkse werkwijze, dit gelet op het streven naar meer doeltreffendheid en doelmatigheid
  • De organisatie rondom rampenbestrijding moet concreet worden uitgewerkt in operationele (deel)plannen en draaiboeken.

Klik hier voor het  toetsingskader voor een gemeentelijk rampenplan< Vorige   Volgende >