Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB

Olierampen op zee PDF Afdrukken E-mail
woensdag 03 augustus 2005
De laatste decennia zinken of stranden er in de hele wereld regelmatig olietankers in zee of op de rotsen. Vooral wanneer ze op de kusten lopen, is het risico van vervuiling het grootst: in volle zee is de schade nog het kleinst, maar aan land worden niet alleen het visbestand, maar ook de vogel- en zeezoogdierenpopulatie hard getroffen. Bovendien hebben niet alleen visserij en milieu te lijden. Het economische effect is eveneesn groot doordat bijvoorbeeld het toerisme ook flinke klappen krijgt.

De belangstelling van de pers voor de vervuiling is vaak vrij snel weer voorbij. De milieugevolgen blijven echter nog jarenlang merkbaar. Al leert zelfs een gigantische ramp als met de Amoco Cadiz (in 1978 voor de Bretoense kust), dat het maritieme milieu zich weer kan herstellen. Het is echter schrijnend dat  oliemaatschappijen bewust, kostenbesparend, oude schepen onder exotische vlaggen (waar ze moeilijk te controleren zijn) de zee opsturen. De Europese Unie voert echter een beleid waardoor de voorwaarden voor olietransport op haar wateren verder zal worden aangescherpt.

Overzicht van de olierampen op zee:

• 14 december 2002 - Tricoler:
 In dichte mist botesen de Noorse cargo Tricolor en een (op de Bahama's ingeschreven) containerschip, de Kariba, op 30 km van de Noord-Franse kust in volle en drukke Noordzee-wateren. Vervolgens komt Op 20 januari 2003 een sleepboot in aanvaring met de Tricolor, waardoor 170.000 liter zware olie in zee terechtkomt. Op 25 januari zijn al 1.500 met olie besmeurde vogels in het opvangcentrum van Sea Life in Blankenberge binnengebracht.

• 13 november 2002 - Prestige:
De onder de vlag van de Bahama's varende olietanker 'Presige' komt in een storm in moeilijkheden, op 50 km voor de kust van Galicië (Noordwest-Spanje). De tanker is geladen met 77.000 ton dieselolie en verliest al gauw 5.000 ton. Volgens de milieuorganisatie Bird Life zijn tussen de 10.000 en 15.000 zeevogels omgekomen. De Iberische arend wordt mede door de ramp met uitsterven bedreigd.

• 16 januari 2001 - Jessica:

De tanker Jessica, geladen met 900 ton stookolie, aan de grond liep op 800 meter van de kust van San Cristobal, één van de Galapagoseilanden.  Bij de eilanden ontstaat een olievlek van zo'n 1.000 km² die de zeebodem en de stranden van de unieke eilanden besmeurt.

• 13 december 1999 - Erika:
De Maltese olietanker Erika knakt in twee delen voor de zuidkust van Bretagne, pal midden in een belangrijk visvangstgebied. Het schip vervoert 30.000 ton dieselolie. Zowat 6.000 vogels spoelen aan. 90% van de vogels waarover men zich ontfermt is echter niet meer te redden. Aangenomen wordt dat tot 300.000 zeevogels het slachtoffer zijn geworden van de olie. Het Franse ministerie van milieu vreest voor het uitsterven van bepaalde vogelsoorten in het gebied, zoals de zeeduiker. Meer infromatie over deze ramp in het dossier van Milieuorganisatie De Noordzee

• 16 februari 1996 - Sea Empress:

De Liberiaanse tanker Sea Empress zinkt voor de kust van zuid-Wales. 147.000 ton ruwe olie ontsnapt en vervuilt 200 km kust op de vogelbeschermingseilanden Skomer en Skokholm. Circa 25.000 zeevogels sterven.

• Oktober 1994 - Komi (Rusland):

In de Russische provincie Komi breekt een oliepijpleiding. 14.000 ton petroleum volgens Russische instanties - meer dan 200.000 ton volgens Washington en Greenpeace - stromen onophoudelijk in de toendra en de rivieren.

• 5 januari 1993 - Braer:

De Liberiaanse tanker Braer vervoert 84.000 ton Noorse aardolie naar Canada en strandt ten zuiden van de Britse Shetlandeilanden. De snelle verdunning van de lichte stookolie na dagen storm voorkomen een belangrijke ecologische ramp.

• 3 december 1992 - Aegean Sea
:
Door slecht weer breekt de Griekse tanker Aegean Sea in twee op een rots bij het binnenvaren van de Spaanse haven La Coruna. 70.000 ton petroleum ontsnapt en vervuilt bijna 200 km kust in Galicië.

• Januari 1991 - Arabische Golf:

Naar schatting een miljoen ton petroleum ontsnapt uit olietanks, -terminals en gesaboteerde off-shore boorputten na het uitbreken van de Golfoorlog en de bezetting van Koeweit door Irak. 560 kilometer kust wordt vervuild.

• 24 maart 1989 - Exxon Valdez:

De Amerikaanse supertanker Exxon Valdez loopt vast op een rif in het Nauw van Prins William (Alaska). 45.000 ton petroleum ruwe olie lekt weg. Bij de grootste ecologische ramp uit de Amerikaanse geschiedenis raakt 1.700 km van de zuidkust van Alaska vervuild. 580.000 zeevogels, 5.500 otters, talloze robben en zeeleeuwen sterven. De visserij loopt enorme schade op.

• 3 juni 1979 - Golf van Mexico:
De ontploffing van de tanker Ixtox Uno in de Golf van Mexico veroorzaakt een zwarte vloed van 1 miljoen ton petroleum.

• 31 december 1978 - Andros Patria:
De Griekse tanker die 200.000 ton ruwe olie van Iran naar Rotterdam vervoert valt ten prooi aan een storm ten noordwesten van La Coruna. Er ontstaat brand en bijna 50.000 ton komt in zee terecht. Vierendertig van de 37 bemanningsleden aan boord komen om.

• 16 maart 1978 - Amoco Cadiz:
De Liberiaanse supertanker Amoco Cadiz zinkt voor de kust van Bretagne, 230.000 ton aardolie komt vrij en besmeurt 320 kilometer Franse kuststroken. 15.000 zeevogels sterven. De visserij en het toerisme loopt zware averij op.

• 12 mei 1976 - Urquillo:
De Spaanse tanker met bijna 120.000 ton ruwe olie loopt aan de ingang van de haven van La Coruna op de rotsen, ruim 100.000 ton petroleum verspreidt zich.

• 9 augustus 1974 - Metula:

De Nederlandse tanker loopt in de Magellaanstraat voor zuid-Chili aan de grond. 53.000 ton ruwe olie verpesten 150 km strand op Vuureiland. Tot 40.000 pinguïns komen om.

• 18 maart 1967 - Torrey Canyon:
De Liberiaanse tanker vaart voor Cornwall op een rif en breekt een week later in twee, 120.000 ton ruwe olie komen in zee. De oliesporen reiken tot in Frankrijk en Nederland. Het is het eerste olie ongeval net een dergelijke omvang.

< Vorige