Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB

Wat is een risicokaart? PDF Afdrukken E-mail
dinsdag 02 augustus 2005
De risicokaart is een communicatie-instrument. Vooral provincies en gemeenten maken hiervan gebruik om burgers te informeren over risico’s in de omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico’s, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de risicokaart dertien soorten rampen weergegeven.  Daarnaast gebruikt de overheid de risicokaart bij het maken van beleid, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk of een bedrijventerrein.

Rampen en zware ongevallen uit het verleden zijn voor de overheid aanleiding geweest om risico’s in de leefomgeving in kaart te brengen. Gebleken is dat zowel overheden als burgers onvoldoende informatie beschikbaar hadden over mogelijke rampen en zware ongevallen.

Naar aanleiding van zowel de vuurwerkramp in Enschede als de nieuwjaarsbrand in Volendam zijn door het kabinet diverse besluiten genomen. Deze besluiten moeten er toe leiden dat risico’s beter worden geïnventariseerd en dat u als burger hiervan op de hoogte wordt gebracht onder meer door middel van de risicokaart.

Doel van de risicokaart is het geven van een actueel en volledig beeld van de risico’s in uw omgeving. Gemeenten hebben de wettelijke taak inwoners te informeren over rampen en zware ongevallen die hen kunnen treffen. De risicokaart wordt hierbij als communicatie-instrument ingezet. Gemeenten informeren inwoners daarbij over de getroffen maatregelen en hoe bewoners moeten handelen als een ramp of zwaar ongeval gebeurt.

Daarnaast is de risicokaart bedoeld om mensen te laten nadenken over hoe ze kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in hun woon-, werk- of leefomgeving.

Klik hier voor de Nederlandse risicokaarten

Klik hier voor de brochure risicokaart in PDF-formaat


< Vorige